SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Pojedinac i grupa

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Naziv modula: Pojedinac i grupa

Modul sadrži nastavne oblasti: Lični razvoj; Socijalne i komunikacijske vještine; Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja; Osnovi liderstva.

Svrsishodan aktivizam kod mladih zahtijeva prevashodno lični razvoj, ali i razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina u cilju unaprjeđenja liderstva. Modul se fokusira na vrijednosti poput empatije, jednakosti i liderstva, rad na sopstvenim emocijama, ponašanjima i motivaciji.

Nakon pohađanja modula polaznici će moći:

  • Razumjeti procese ličnog razvoja;
  • Usvojiti i primjenjivati alate za podršku ličnom razvoju - upravljati sobom: emocijama, odlukama, promjenama, izborima i ponašanjima;
  • Uviđati, definirati i analizirati otpore (ili poricanja) ka promjenama;
  • Redefinirati i osnažiti unutarnju motivaciju;
  • Kreirati i pratiti dokumentarno svoj osobni razvoj kroz dnevnik ličnog razvoja;
  • Prepoznati i razlikovati liderske stilove i karakteristike uspješnog lidera;
  • Ovladati tehnikama vođenja tima i grupe;
  • Procijeniti osobni kapacitet za unapređenje postojećih vještina i stavova sebe i članova tima;
  • Razumjeti važnost dobre komunikacije u osobnom i profesionalnom životu;
  • Steći saznanja o fazama razvoja grupe i odgovarajuće metode i tehnike komunikacije koje se mogu koristiti u različitim fazama razvoja grupe;

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Ekonomija, pravo, politika I Modul Pojedinac i grupa Modul Dekonstrukcija i društvena realnost I Modul Narativi i društvo I Modul Studije budućnosti I Modul Laboratorij za društvena istraživanja