SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Ekonomija, pravo, politika

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Ekonomski razvoj

Modul sadrži nastavne oblasti: Politički razvoj; Lokalna samouprava; Ekonomski razvoj; Tranziciono društvo: Pravda, pravo, moral.

Učesnici će imati priliku da razviju svijest o važnosti poznavanja političkog, finansijskog i pravnog sistema u BiH, njihovim specifičnostima i mehanizmima funkcionisanja kako bi unaprijedili svoje društveno djelovanje. 

Nakon pohađanja modula polaznici će moći:

  • Prepoznati uzroke i posljedice krize političkog sistema Bosne i Hercegovine;
  • Prihvatiti i primjeniti koncept transformacije političke volje kao osnov za aktivistički i/ili politički društveni angažman u zajednici;
  • Razvijati i planirati prijedloge javnih politika u obliku inicijative u zajednici prihvaćene kao jedan od ključnih mehanizama političke mobilizacije;
  • Opisati i objasniti funkcionisanje jedinica lokalne samouprave u BiH;
  • Prepoznati i primjeniti progresivno političko djelovanje sa opštim razvojnim potencijalom;
  • Razumjeti osnove funkcionisanja ekonomskog sistema;
  • Prepoznavati uzročno - posljedične veze između ekonomskih sloboda i univerzalnih sloboda.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Ekonomija, pravo, politika I Modul Pojedinac i grupa Modul Dekonstrukcija i društvena realnost I Modul Narativi i društvo I Modul Studije budućnosti I Modul Laboratorij za društvena istraživanja