SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Osoblje

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

 

Pripremu i realizaciju svih aktivnosti Akademije izvodi osoblje Fondacije Schüler Helfen Leben Sarajevo, uz podršku i savjetovanje od strane menadžmenta Fondacije i spoljnih saradnika. 

 

Koordinatorica SHL Akademije za mlade lidere u civilnom društvu

 

Jelena Brkić je rođena u Bosanskoj Gradišci. Diplomirala je na Osjeku za prostorno planiranje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci.

Značajniji društveni angažman je ostvarila djelujući kroz Udruženje građana Centar za životnu sredinu iz Banje Luke gdje je vodila Inicijativu Naš prostor. Kroz Inicijativu se bavila mehanizmima neposrednog učešća građana u procesima donošenja odluka koje se tiču prostorno-planske dokumentacije. Zagovaranje je Jelenina velika strast te se s toga bavila zagovaranjem za očuvanje, unaprijeđenje postojećih i stvaranje novih javnih zelenih prostora.

Diplomantica je prve generacije Akademije za mlade lidere u civilnom društvu. U Fondaciji Schüler Helfen Leben je vodila Program omladinskih razmjena nakon čega je preuzela koordinaciju Akademije.

 

Saradnik za planiranje i monitoring realizacije nastavnog procesa

Saša Madacki je rođen u Sarajevu gdje je i diplomirao na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za opštu književnost i bibliotekarstvo.

Dodatna usavršavanja je obavio u Vijeću Europe (u oblasti dokumentalistike), na Roul Wallenber Institutu, UNITAR-u.

Bio je angažiran kao predavač na predmetu Akademsko pisanje na Fakultetu političkih nauka, pozvani predavač u oblasti dokumentalistike na Danskom institutu za ljudska prava, predavač u oblasti informacijske pismenosti u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.

Od 2001. godine je predavač u oblasti informacijske pismenosti u programu doobuke sudija i tužilaca na području bivše Jugoslavije (Skopje, Pula, Opatija, Beograd, Sarajevo).

Bio je voditelj kursa Nauka, tehnologija i ljudska prava u Human Rights School for Future Decision Makers in Dubrovnik (Balkan Human Rights Network).

Objavio je više od 60 radova, te je uredio Godišnjake Međunarodnih susreta bibliotekara u Sarajevu, te bio glavni urednik Jutarnjeg bibliotekara, satiričnog lista koji se bavio pitanjima biblioteka i bibliotekara u društvu, te izvršni urednik Balkan Yearbook of Human Rights.

Kao pozvani predavač/predavač gostovao je na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu Crne Gore u Podgorici, Univerzitetu Union u Beogradu, Sveučilištu u Zagrebu, Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Hrvatskom helsinškom odboru, Direktoratu za nauku Europske komisije u Briselu, i drugdje.

Saša Madacki je uključen u rad SHL Akademije od njenog početka te je bio jedan od ključnih saradnika u samoj pripremi i osmišljavanju Akademije. Planiranje i praćenje realizacije nastavnog procesa obavlja u svojstvu Predsjedavajućeg Nastavničkog vijeća Akademije. 

 

Saradnica za podršku polaznicima i monitoring angažmana polaznika

 

Amila Čengić rođena je u Sarajevu gdje trenutno studira na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta.

Svoj društveni angažman započela je u Asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini gdje je djelovala na projektima koji su radili na poboljšanju statusa srednjoškolaca poput inicijative "I kopija vrijedi", te projekta "Socijalni dan". U mandatu 2017-19 obavljala je i funkciju članice Upravnog odbora. Nakon završene srednje škole, aktivirala se u studentskom udruženju EESTEC LC Sarajevo čija je članica i danas. Trenutno je predsjednica Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo. 

Sa SHLom upoznala se još na početku srednje škole, te je diplomantica četvrte generacije SHL Akademije. Ove godine na SHL Akademiji djeluje kao Saradnica za podršku polaznicima i monitoring angažmana polaznika.

 

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti