SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Ciljevi

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Akademija ima za cilj obrazovati mlade lidere/aktiviste u dobi od 19 do 25 godina po principima učenja putem angažmana u zajednici (eng. service-learning).

Sastoji se od tri osnovna segmenta:

  • interaktivni tematski moduli sa pažljivo odabranim oblastima učenja,
  • realizacija vlastite inicijative svakog od polaznika kroz godinu dana,
  • obavljanje dvomjesečne prakse u organizacijama/institucijama/preduzećima prema afinitetima polaznika.

Po uspješnom završetku programa, očekuje se da će polaznici:

a) razviti praktične pristupe upravljanju promjenama i razumjeti poziciju nosioca promjena u kontekstu bosanskohercegovačkog društveno-političkog i ekonomskog uređenja,

b) identifikovati prilike za planiranu promjenu zasnovanu na sistematičnom opažanju i razumijevanju rada organizacija, ustanova, institucija,

c) raditi sa drugima prema zajedničkom cilju kroz dijeljenje ideja i raspodjelu odgovornosti po članovima tima,

d) demonstrirati razumijevanje liderstva kao životnog poziva a ne prilike za sticanje formalne pozicije/funkcije u društvu,

e) prepoznati potrebu za ravnotežom između slobode i odgovornog ponašanja,

f) identificirati i poboljšati razumijevanje svoje ličnosti, uverenja, kapaciteta i interesa kako bi razvili autentičnije i produktivnije ponašanje,

g) razumjeti pristup upravljanju rizicima kroz identifikaciju rizika, mjerenje rizika i upravljanje rizicima (ili umanjenje).

U fokusu programa SHL Akademije je aktivizam polaznika, te njihov lični razvoj u ovoj oblasti, pa je pored usvajanja znanja i vještina, veliki dio programa posvećen razvoju specifičnih interesovanja polaznika.

Polaznici u okviru programa imaju višestruke prilike za primjenu stečenih znanja kroz intelektualno izazovne i stimulativne sadržaje, kao i osnaživanje svog djelovanja kroz rad sa trenerima i mentorima.

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti