SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Historija

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Osnaživanje mladih i ostvarivanje njihovog potencijala za preuzimanje vodeće uloge u društvu oduvijek je bilo u fokusu rada Fondacije SHL. U našem radu mladi su nam partneri, te kroz edukacijske programe, savjetovanje, mentorstvo i podržavanje njihovih ideja zajedno pokrećemo promjene u društvu

Mladi koji učestvuju u našim programima razmjena, seminara i mentorskog rada sa omladinskim organizacijama su svojim angažmanom u značajnoj mjeri dokazali kako mogu pozitivno utjecati na svoju okolinu te da se ne plaše raditi stvari na drugačiji način.
Kako bismo adekvatno odgovorili na razvoj obrazovnih potreba upravo ovog profila mladih ljudi, nakon više od dvije godine intenzivnih priprema i istraživanja, 2016. godine smo pokrenuli novi program neformalnog obrazovanja pod nazivom Akademija za mlade lidere u civilnom društvu (SHL Akademija).

Osnova programa su smjernice dobivene kroz konsultacije na sastancima sa više od 100 istaknutih pojedinaca iz oblasti civilnog društva, formalnog i neformalnog obrazovanja, iz svijeta biznisa i medija te kroz razgovore sa mladim aktivistima.
Trenutni nedostaci unutar civilnog sektora, profil ambasadora promjene koji je potreban našem društvu, dobre prakse u neformalnom obrazovanju kao i ključna znanja potreba jednom mladom lideru/aktivisti za djelovanje u društvenim okolnostima specifičnim za Bosnu i Hercegovinu, bile su osnova za kreiranje ovog naprednog edukacijskog programa.

 

U toku realizacije aktivnosti SHL Akademije za prve tri generacije polaznika program je dodatno unaprijeđen zahvaljujući neprocjenjivim iskustvima saradnje polaznika, predavača i osoblja Akademije. U skladu sa svojim nastankom i razvojem ovaj program neformalnog obrazovanja nastavlja istraživati inovativne pristupe obrazovanju izvrsnih pojedinaca bazirane na učenju putem angažmana u zajednici (eng. service-learning).

Dosadašnje generacije polaznika SHL Akademije:

I  Generacija 2016/2017.

II  Generacija 2017/2018.

III  Generacija 2018/2019.

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti