SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Dekonstrukcija i društvena realnost

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Dekonstrukcija i društvena realnost

Modul sadrži nastavne oblasti: Dekonstrukcija vremena; Teorijske i metodičke osnove dekonstrukcije narativa; Praktikum dekonstrukcije vremena; Osnovi mirovnog rada; Kritička analiza društvene realnosti.

Cilj modula je potaknuti kod polaznika kritički pristup razmišljanju o socijalnoj i političkoj realnosti i mogućnosti njene promjene, lokalno i globalno; kritički pristup vlastitoj poziciji i odgovornosti spram zajednice; preuzimanje građanske odgovornosti, tj. potrebe za socijalnim i političkim djelovanjem u kontekstu transformacije naslijeđenih etničkih konflikata u funkcionalne (trans-etničke) odnose zasnovane na principima slobode, ravnopravnosti i građanske solidarnosti.

Nakon pohađanja modula polaznici će moći:

  • Prepoznati fenomen 'naturalizacije', u kojoj se određene društvene prakse podrazumijevaju kao nepromjenive, čak i nužne;
  • Prepoznati tuđe i sopstvene pretpostavke o društvenim praksama kao pretpostavke;
  • Kritički ispitati pretpostavke o društvenim praksama i razviti svijest o mogućim alternativama;
  • Prepoznati moguću tenziju između poštivanja različitosti i angažmana za promjene;
  • Napraviti razliku između razumijevanja i pravdanja određenih društvenih praksi;
  • Prepoznati i identificirati pretpostavke, procese i posljedice djelovanja u patrijarhalno-klerikalnom društvu;
  • Analizirati politiku memorijalizacije i uspostaviti vlastiti odnos spram nje;
  • Prepoznati kulturnu, političku i ideološku uvjetovanost i konstrukciju makro- i mikro-narativa o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kreirane od strane različitih aktera u bosanskohercegovačkom društvu;

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Ekonomija, pravo, politika I Modul Pojedinac i grupa Modul Dekonstrukcija i društvena realnost I Modul Narativi i društvo I Modul Studije budućnosti I Modul Laboratorij za društvena istraživanja