SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Ranka Katalinski

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Ranka Katalinski je profesorica pedagogije i psihologije, specijalista traumatske psihologije, magistrica humanističkih nauka, RT učitelj i terapeut.

Svoj stručni profesionalni razvoj započela kao nastavnica u osnovnoj školi, nastavila kao pedagog-psiholog i početno opredjeljenje i posvećenost edukativnom radu nije se promijenilo do danas.

Posjeduje dugogodišnje iskustvo u istraživačkom, edukativnom, terapijskom i tretmanskom radu, radu s adolescentima, nastavnicima, roditeljima, profesionalnim grupama, grupama za samopomoć, kreiranju i realizaciji treninga radioničkog tipa, konsultantskog, supervizijsko i savjetodavnog rada.

Voditeljica/edukatorica brojnih seminara, radionica i fokus grupa.

Autor, koautor i urednica više priručnika za rad s djecom, mladima, udžbenika i mape za nastavnike za izvođenje  predmeta Kultura religija.

Ranka na SHL Akademiji vodi modul Socijalne i komunikacijske vještine.