SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Ilija Trninić

 *Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Ilija Trninić rođen je u Banjoj Luci. Stručnjak je u oblastima međunarodne saradnje, političkog obrazovanja i razvoja civilnog društva. Radno iskustvo stekao je u mađunarodnim i lokalnim vladinim i nevladinim organizacijama. Vodio je projekte unapređenja zajednice, istraživačke projekte i projekte rada sa mladima. Diplomirao je istoriju i ekonomiju. Magistarirao je u oblasti političkog upravlјanja i analitike. Doktorand je političkih nauka.

Dodatna znanja, iskustva i vještine stiče na univerzitetima i stručnim seminarima u EU i SAD kao sto su International Peoples' College (Interkulturalni projekt menadžment), Queen Mary University of London (Kolaborativno liderstvo i javne politike), International Visitor's Leadership Program (US government) i drugima.

Direktor je Instituta „Perpetuum Mobile“ Banja Luka koji već dugi niz godina organizuje Akademiju za političke lidere i liderke u BiH što predstavlјa jedinstven program obuke mladih političara u BiH.

Do sada je objavio naučne i stručne radove i monografije, kao autor i koautor, koji se odnose na globalizaciju, istraživanja u sferi političkih partija, upravlјanja projektima, edukacije javnih službenika, organizacionog razvoja i strateškog planiranja.

Ilija na SHL Akademiji vodi modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma.

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Srđan Dušanić I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović Ivan Čilić Ilija Trninić