SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Stef Jansen

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Stef Jansen je profesor socijalne antropologije na Univerzitetu u Manchesteru gdje je ujedno i Direktor doktorskog programa socijalne antropologije. Rođen je u Antwerpenu u Belgiji. Na Univerzitetu Hull u Velikoj Britaniji je magistrirao i doktorirao te radio kao predavač prije prelaska na Univerzitet u Manchesteru. Kao gostujući profesor povremeno predaje na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i Srbiji gdje predavanja drži na lokalnom jeziku. 

Kroz svoja antropološka istraživanja nastoji razviti kritiku „doma“ u odnosu na transformaciu nacije, mjesta i države na postsocijalističkim mjestima preklapanja nade i pripadanja.

Pored antropoloških istraživanja koja su od 1996. godine obuhvatala niz dužih perioda terenskih istraživanja u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Stef je neko vrijeme radio i kao aktivist na projektima vezanim za izbjeglice i povratnike u pomenutim državama te na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji.

Autor je ili koautor četiri knjige: "Negotiating social relations in Bosnia and Herzegovina: semiperipheral entanglements", (kouredio sa Čarnom Brković i Vanjom Čelebičić) - objavljena 2016. u Londonu, zatim "Yearnings in the Meantime: 'normal lives' and the state in a Sarajevo apartment complex" - objavljena 2015. u Oxfordu, "Struggles for home: violence, hope and the movement of people", (kouredio sa Staffanom Löfvingom) - objavljena 2008. također u Oxfordu, te knjige "Antinacionalizam: etnografija otpora u Zagrebu i Beogradu" - objavljena 2005. u Beogradu.

Autor je brojnih naučnih radova objavljenih u knjigama i časopisima širom svijeta na teme kao što su dom i nadanje, raseljavanje i "zaglavljenost" u mjestu, postsocijalističke transformacije, muževnost, (anti)nacionalizam i svakodnevne konfiguracije nacionalnosti, otpor i povinovanje, osporavano i marginalizirano sjećanje i zaborav, itd.

Živi i radi u Manchesteru u Velikoj Britaniji.

Stef na SHL Akademiji vodi modul Društvo, Kultura, Religija, Politika.

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Stef Jansen I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović